AFVALSYSTEMEN VOOR MELKVEEBEDRIJVEN

Text

Het Tri-Bar Weep Wall-systeem is de meest kosteneffectieve oplossing voor het scheiden van vaste stoffen en vloeistoffen. Het biedt een duurzaam, onderhoudsvrij alternatief voor melkveebedrijven, ongeacht hun omvang of locatie.

Maakt mestscheiding eenvoudig

Media
Tri-Bar Weep Wall System
Media
Weep Wall
Text

TRI-BAR WEEP WALL-SYSTEEM 

Het Tri-Bar Weep Wall-systeem is een eenvoudig mestscheidingssysteem dat in plaats van machines zwaartekracht gebruikt om vaste stoffen en vloeistoffen van elkaar te scheiden. Het systeem bestaat uit twee betonnen bassins, die van elkaar worden gescheiden door een afvoerkanaal. Aan weerskanten van het afvoerkanaal bevinden zich gegalvaniseerd stalen Tri-Bar-panelen.

Video
Left column

HOE WERKEN TRI-BAR WEEP WALLS? 

Wanneer mest in een bassin wordt gestort, lopen de vloeistoffen via de Tri-Bar Weep Walls naar het afvoerkanaal, waarbij de vaste stoffen in het bassin achterblijven. Doordat er twee bassins zijn, kan een gevuld bassin leeglopen en drogen terwijl het andere bassin wordt gevuld. De vaste stoffen zijn droog genoeg om te kunnen worden verwijderd met een schranklader. De vaste stoffen uit het bassin kunnen dan worden hergebruikt als bodembedekking, als bodemverbeteraar of voor de verkoop, waarmee extra inkomsten kunnen worden gegenereerd. 

Right column

Of u uw bedrijf nu uitbreidt, bouwt, verbouwt of moderniseert, Tri-Bar Weep Walls zijn altijd het meest kosteneffectieve systeem voor uw melkveehouderij. Andere systemen zorgen voor een aanzienlijke stijging van het energieverbruik.  Voor Tri-Bar Weep Walls is geen extra energieverbruik, geen apparatuur en geen arbeid nodig. Zeer lage operationele kosten. De zwaartekracht doet het werk voor u. Naast de opstartkosten komen bij het gebruik van de meeste mestscheidingssystemen nog onderhoud, reparaties en training van het personeel kijken. Het Tri-Bar Weep Wall-systeem heeft geen mechanische onderdelen die onderhouden moeten worden. Er is dus zeer weinig onderhoud nodig. Het Tri-Bar Weep Wall System verwijdert 60%, en in sommige gevallen tot 85%, van de totale vaste stoffen op doeltreffende wijze, terwijl de meeste traditionele, mechanische zeefmestscheiders 20-40% verwijderen. Ook worden fijne vaste stoffen beter afgescheiden; tot 70% van het zand kan worden teruggewonnen.

ALS U EEN ONDERHOUDSVRIENDELIJK EN KOSTENBESPAREND SYSTEEM ZOEKT, DAN ZIJN TRI-BAR WEEP WALLS DE BESTE KEUS.

M.A. Uit Idaho

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN TRI-BAR WEEP WALLS VOOR UW MELKVEEBEDRIJF?
Left column
✔ Flexibiliteit

Als u Tri-Bar Weep Walls gebruikt, hoeft u uw mest niet dagelijks of wekelijks af te voeren. Afhankelijk van de weersomstandigheden hoeft u de mest slechts één keer per maand of één keer per drie maanden te verwijderen, waardoor u meer tijd over heeft voor het beheer van uw veestapel. U kunt het uitrijden van mest nu zelf plannen en wordt er niet meer toe gedwongen. U beslist ook zelf wanneer u mest afvoert, zodat er tijd vrijkomt voor andere zaken die uw aandacht vereisen. 

✔  VOOR MELKVEEBEDRIJVEN VAN ELKE OMVANG EN OP ELKE LOCATIE 

Onze systemen zijn geïnstalleerd en hebben met succes de mest beheerd voor kuddes van 20 tot 20.000 koeien in meer dan 17 deelstaten van de VS en in andere landen.

Right column
✔  WAARDEVOLLE BODEMVERBETERING

Met ons systeem kunt u het uitrijden van mest op dezelfde wijze plannen als bij andere soorten bemesting. U kunt de mest zien als extra grondstof en niet als afvalproduct. 

✔  HOGE KWALITEIT

De Tri-Bar-panelen worden gemaakt van driehoekige stalen staven van bijna een cm dik (3/8") en daartussen openingen die ook bijna een cm (3/8") groot zijn, waardoor de gaten minder snel verstopt raken. Deze panelen worden bij ons in onze hypermoderne verzinkerij thermisch verzinkt. 

Text

BASISINDELING WEEP WALL 

  • Water kan een afstand van maximaal 12 meter (40 ft) afleggen, wat betekent dat de maximale afstand tussen de Weep Walls 24 meter (80 ft) is. De meest voorkomende breedte is 22 meter (72 ft) zoals te zien is in bovenstaande tekening. 

  • We raden vanaf het midden van het bassin tot elke Weep Wall een afschot van 1-2% aan. 

  • Zorg ervoor dat u altijd minstens 2 bassins heeft, 1 om te vullen en 1 om de mest te drogen. 

  • Weep Wall-panelen vormen de keermuur. De vezels in de mest fungeren als filter. 

  • Vloeistof stroomt het afvoerkanaal en vervolgens naar het mestopvangbassin (de mestlagune). 

  • Het water in dat bassin kan worden gebruikt om gebouwen schoon te spoelen. 

  • De mest moet droog genoeg zijn om met een schranklader te kunnen worden geladen. 

  • Bassins op plekken met een koud klimaat moeten vóór de eerste sneeuwval geleegd worden om te voorkomen dat er in de koude maanden te weinig opslagcapaciteit in het bassin aanwezig is.

Media
Weep Wall

The Weep Wall is a very simple system that works...

J.D. of California.