Roulland (FR)

Een schuine balancevloer Super Coated Strekmetaal.