Project Rovarco, Aartrijke (BE)

De gebroeders Roose zijn ondernemers pur sang. Ze beschikken reeds over meerdere varkensbedrijven en ook een mestverwerkings-locatie. Ook voor derden wordt er mest verwerkt welke een flinke milieu besparing oplevert. De gebroeders exploiteren samen met de echtgenotes het varkensbedrijf “Rovarco”. De nieuwe locatie biedt plaats aan circa 1000 zeugen en bijbehorende gespeende biggen.