Plato's place , Sterksel (NL)

Ruimte voor de varkens.

VIC Sterksel is hèt multifunctionele onderzoekscentrum voor de moderne, innovatieve en duurzame varkenshouderij in binnen- en buitenland.

Het Varkensinnovatiecentrum (VIC Sterksel) heeft op woensdag 17 mei 2017 een nieuwe plateauafdeling voor vleesvarkens geopend. Het varkensplateau is een van de manieren om het welzijn van varkens te verbeteren. Het vergroot het leefoppervlak van de varkens met 25-40% en biedt tevens ruimte voor allerlei hokverrijkingen. De plateaustal in Sterksel voldoet aan de geactualiseerde systeemomschrijving, Plateau 2.0. Daarbij zijn de plateau’s opklapbaar om het gemak bij reinigen te verbeteren.Vanaf de ontwikkeling in 2002, zijn in zowel binnen- als buitenland steeds meer plateaustallen in gebruik genomen. De diverse praktijkervaringen waren aanleiding de bestaande systeemomschrijvingen grondig te evalueren en vervolgens te komen met verbeteringen. De systeemomschrijving van Plateau 2.0 moet een optimaal functioneren van het plateau voor de varkens waarborgen, maar tegelijkertijd ook flexibiliteit in de toepassing te bieden. Plateau 2.0 is tot stand gekomen in een samenwerking van bedrijfsleven (o.a.Nooyen Pig Flooring), varkenshouders, Wageningen Livestock Research, overheid en de Dierenbescherming. Vertegenwoordigers van beide laatstgenoemden roemden de constructieve samenwerking om tot de vernieuwde systeemomschrijving te komen.

WUR.png